Vikerkaare jutukas
Kui sulle meeldivad omasoolised… või mõlemad

Kuidas kasutajanime registreerida?

Mõtle enne hoolikalt, millist kasutajanime soovid registreerida! Registreeritud kasutajanimi võiks ennekõike olla kooskõlas jututoa reeglitega. Soovi korral saad oma kasutajanimega sisenemise järel ajutiselt oma nime jutukas muuta.

Kui oled jututuppa valitud kasutajanimega sisenenud, kuvatakse kõigele muule lisaks tervitus ja info soovitusega nime registreerimiseks.

<NickServ>: Welcome to IRCWorld, Nipitiri! Here on IRCWorld, we provide services to enable the registration of nicknames and channels! For details, type /msg NickServ help and /msg ChanServ help.

.:Kui sulle meeldivad omasoolised… või mõlemad:. | www.vikerkaarejutukas.eu

Topic set by Debian on Fri May 27 2016 19:50:23 GMT+0300 (FLE Daylight Time)
<ChanServ>: [#vikerkaar] NB!! REGISTREERI OMA KASUTAJANIMI ÄRA!!! | Registreerimata kasutajatel puudub võimalus jutukas sõnavõtuks! Abi saad nime registreerimiseks, kui kirjutad käsu /msg nickserv help register | Reeglid on täitmiseks! http://www.vikerkaarejutukas.eu/reeglid.html | Kui said kick’i või ban’i – siis ilmselt asja eest ja soovitus reeglid veel kord läbi lugeda.

Kui oled jututoas sees, kirjuta järgmine käsk täpselt selliselt, alustades registreerimiskäsu kirjutamist “/” ehk kaldkriipsu märgiga. Näiteks, kui sisenesid kasutajana Nipitiri ja sinu eposti aadress on nipitiri@gmail.com ja soovitud parooliks on NipiTiri2016, peaksid registreerimiseks käsu andma selliselt:

/msg nickserv register NipiTiri2016 nipitiri@gmail.com

Jälgi, et käsu kirjutamisel ei ole tühikut rea alguses või mistahes muid sümboleid, peale  “/”. Iga sisestatav käsk algab alati kaldkriipsuga – “/”, millele järgneb käsk, koos vajalike parameetritega.

Soovitame registreerimisel mitte kasutada @hot.ee, @mail.ee või @hotmail.com aadressi, kuna antud serverid kipuvad IRC serveritest saadetud teateid ära kaotama.

Peale käsu kirjutamist vajuta “Enter”

Kui kasutajanimi on vaba ja käsk korrektselt sisestatud, teatab server järgmist:

<NickServ>: An email containing nickname activation instructions has been sent to nipitiri@gmail.com.
<NickServ>: If you do not complete registration within one day, your nickname will expire.

<NickServ>: Nipitiri is now registered to nipitiri@gmail.com, with the password NipiTiri2016.
<NickServ>: 
<NickServ>: Notice! If your nickname verification e-mail doesn’t arrive, please check your e-mail SPAM folder.

Seejärel peaksid kontrollima oma e-posti ja leidma sealt järgmise kirja:

From: IRCWorld <noreply@irc.ircworld.org>
Subject: IRCWorld Account Registration

Nipitiri,

In order to complete your account registration, you must type the following
command on IRC:

/msg NickServ VERIFY REGISTER Nipitiri djlsxalserjl

Thank you for registering your account on the IRCWorld IRC network!

This e-mail was sent due to a command from Nipitiri[Mibbit@xxx.xxx.xxx.xxx]

[…]

Nagu kirjas öeldud, tuleks seal olev kontrollkood edastada, et registreering kinnitada.
Kopeeri terve e-kirjas olev käsk jututoa aknasse selliselt:

/msg NickServ VERIFY REGISTER Nipitiri djlsxalserjl

Jälgi, et käsu kirjutamisel ei ole tühikut rea alguses või mistahes muid sümboleid ja vajuta seejärel “Enter”
Server teatab seejärel registreeringu edukast kinnitamisest:

<NickServ>: Nipitiri has now been verified.
<NickServ>: Thank you for verifying your e-mail address! You have taken steps in ensuring that your registrations are not exploited.

Edaspidi sisenedes pead lisaks Nipitiri nimele sisestama ka valitud parooli, millega registering tehtud sai.
Samuti tuleks parooliga siseneda jutukasse ka siis, kui oled küll registreeringu teinud, kuid pole veel seda kinnitanud e-kirjas oleva koodiga.

NB! Kasutajanime registreering aegub 30 päeva jooksul, kui selle aja jooksul pole kordagi registreeritud kasutajanimega sisenemist toimunud!

    Powered by Wordpress. Redesign Theme by RT