Vikerkaare jutukas
Kui sulle meeldivad omasoolised… või mõlemad

#vikerkaar jututoa reeglid

* Ole viisakas teiste kasutajate vastu!
* Tüli õhutamine ja isiklikud solvangud on keelatud!
* Mitme kasutajanimega üheaegselt jututoas olemine toob kaasa jututoast hoiatamata välja viskamise!
* Igasugune reklaam on jututoas rangelt keelatud (ka linkimine oma lehele reklaami eesmärgil)! Siia alla kuuluvad ka ostu-müügi kuulutused.
* Niinimetatud “sponsorluse” lunimine ja pakkumine on keelatud. Nii otsese tekstina, kui ka antud tegevusele viitava kasutajanimega. Samuti mistahes teenuste küsimine või pakkumine, sõltumata selle iseloomust.
* Vulgaarsused jututoas võivad kaasa tuua hoiatuseta välja viskamise. Seda nii teksti, kui ka kasutajanime osas.
* Jututoa spämmamine (sama teksti mitu korda järjest saatmine) on keelatud!
* Keelatud on flood ja rohkem kui kolmerealine copy-paste!
* Teiste jututubade reklaamimine ei ole lubatud.
* Ära kasuta läbivaid suurtähti (caps lock), eredaid värve ega l337-kõnet (tähedede asendamine numbritega), kirjuta arusaadavalt!
* Ära läbusta jututuba seosetute tekstidega ega üksikute sümbolitega!
* Ära kasuta läbivaid suurtähti oma jututoa nimes, millega sisened!
* Kasutajad, kelle nimest 50% või enam on läbiva suurtähega, sümbolitega, kirjavahemärkidega ja/või numbritega, võidakse välja visata haoiatamata.
* Ära venita kasutajanime ega sõnu jututoas! Näiteks: poissssss; iluuuuuus jne.
* Keelatud on igasugune EV seadustega vastuolus olev tegevus.
* Suurtähtede ja kirjavahemärkide kasutamine ei ole kohustuslik, kuid on soovitatav!
* Ära jaga oma isiklikke andmeid (nt. telefon, aadress, perekonnanimi, e-mail, msn jne.) avalikus jututoas!
* Teise isiku nimel esinemine või teise isiku andmete avaldamine, ilma konkreetse isiku kirjalikku taasesitamist võimaldavat nõusolekut omamata, on keelatud ja võib kaasa tuua seadusega ette nähtud karistuse!
* Teise isikuga peetud privaatvestlus on privaatne ja selle avaldamine ilma teise osapoole eelneva üheselt mõistetava avaliku loata ei ole lubatud ja toob kaasa hoiatamata kanalist väljavistamise!
* Jututoa ametlikuks keeleks on eesti keel, aga lubatud on vajadusel ka inglise keeles kirjutada.
* Kuula moderaatorite ja administraatorite juhiseid!
* @ või mõne muu staatuse lunimine ei ole lubatud.
* OPil on alati õigus…ka siis kui tegelikult ei ole!
* Igal jututoa külastajal on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja levitada teavet.
* #vikerkaar jututuba ega serveri haldaja ei vastuta jututoa külastaja tegevuse eest, mis läheb vastuollu Eesti Vabariigi seadustega.
* Jututoa külastaja vastutab ainuisikuliselt oma tegude eest, mis lähevad vastuollu küberkorra ja Eesti riigi seadustega.
* Mis kõige tähtsam – ole viisakas! ;)

    Powered by Wordpress. Redesign Theme by RT